Pages

Tuesday, 23 August 2016

PELAKSANAAN  LITERASI  MAKLUMAT SEKOLAH  KEBANGSAAN  PASOH 2(F)

Perancangan  Pelaksanaan  Literasi Maklumat :
Objektif  Literasi  Maklumat :
·         Menambah ilmu pengetahuan dalam pencarian maklumat dalam kalangan  guru
dan murid
·         Meningkatkan kemahiran mencari maklumat melalui internet dan bahan bercetak
·         Merangsang minda guru dan pelajar melalui kaedah yang diperkenalkan
·         Menyuntik kreativiti pencarian maklumat dalam kalangan guru dan murid
·         Mempelbagaikan kaedah pencarian maklumat untuk menambah minat guru dan
pelajar dalam memperolehi ilmu, maklumat dan pengalaman baru

Aktiviti  Literasi maklumat :
·         Bengkel Literasi Maklumat  -  LDP  untuk guru, pendedahan melalui proses PdP
untuk pelajar
·         Kuiz  Mingguan  dan kuiz bulanan
·         Info Hunt
·         Kad Aktiviti Literasi Maklumat
·         Bicara Buku
·         Rakan Pembaca – bercerita di tapak perhimpunan dan PdP
·         Perkongsian Maklumat di tapak perhimpunan
·         Jejak Kamus
·         Peta Pemikiran
·         Penghasilan Buku Skrap

Sumber Rujukan :
·         Bahan Bercetak seperti buku cerita, buku rujukan, majalah, akhbar, risalah
·         Internet
·         Bahan Bukan Bercetak seperti  CD Pendidikan, CD filem, program TV (ASTRO)
Kolaborasi :
·         Menyediakan bahan yang boleh dirujuk oleh semua mata pelajaran
·         Bahan boleh digunapakai oleh guru dan murid (mesra pengguna)

         

No comments: